Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Видове визи

Какъв вид виза ми е необходим?

Съществуват различни категории визи за влизане на територията на САЩ. Моля, запознайте се с информацията по-долу, за да определите кой е най-подходящият вид виза, за който можете да кандидатствате. Моля свържете се с нас, ако не можете да определите най-подходящия за вас вид виза.