Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Неимигрантски визи
 

Добре дошли на кандидатите за визи!

Държавният департамент на САЩ продължава да изпитва технически проблеми със системата за обработка на визи, които засягат работата в глобален мащаб. Този проблем засяга целия свят и не е свързан с конкретна държава или визова категория.

В Посолството на САЩ в София ние имахме възможност да одобрим много от засегнатите визи и продължаваме работата по обработката на останалите. Ние разбираме и много съжаляваме за неудобствата, причинени на пътуващите.

Нашето Посолство винаги се стреми да обработва визите колкото е възможно по-бързо. За съжаление, през следващите няколко седмици, кандидатите трябва да очакват по-дълги периоди за обработка на одобрените визи. Както винаги, ние препоръчваме да се кандидатства веднага, след като се планира пътуването.   

Кандидатите, които са били интервюирани в Посолството и биха желали паспортите да им бъдат върнати без виза за САЩ, могат да пишат на: niv_sofia@state.gov, като предоставят своето име и номер на паспорта.   

Кандидати, които имат спешна необходимост да пътуват до САЩ, могат да се свържат с нас на: niv_sofia@state.gov, като предоставят своето име, номер на паспорт и разяснение защо е спешно да пътуват. Трябва да разберете, че само наистина спешни пътувания, по изключителни хуманитарни причини, могат да се обработват извънредно.

Благодарим Ви за търпението, докато работим по отстраняването на проблема, и се извиняваме за неудобството.

От 13 септември 2012 г. Посолството на САЩ в София работи с нова система за назначаване на интервю и обратно получаване на документите, както и разширена кол център услуга за запазване на дата и час за интервю и общи запитвания. Тази система се прилага по целия свят и включва всички услуги в една такса. Кандидатите заплащат съответната такса, в зависимост от вида виза, за който кандидатстват и получават следните услуги:

  • Събиране на такси във всеки клон на Първа инвестиционна банка или плащане онлайн чрез услугата TrustPay.
  • Записване на интервю (чрез телефонния номер на кол центъра или онлайн)
  • Предоставяне на обща информация за издаване на визи
  • Обратно получаване на паспортите от одобрените кандидати за виза
  • Доставка на допълнителни документи в случаите, когато на кандидатите е връчено писмо по член 221(г).

Кандидатите вече не заплащат за доставката на техните документи и имат възможност да си насрочат интервю чрез кол център или онлайн. От 13 септември 2012 г. кандидатите могат да посетят новия уебсайт: http://www.ustraveldocs.com/bg или да се свържат с кол центъра по телефона, за да получат информация или да започнат процеса на кандидатстване за американска виза.
 
Операторите от кол центъра са на разположение:

Понеделник - петък:
09:00 ч. - 21:00 ч.
за обаждания от България и
07:00 ч. - 15:00 ч.  за обаждания от САЩ

Кол центърът е затворен в събота, неделя, 25 декември, и 1 януари
Телефон за обаждания от България: 02 4916 461
От САЩ: 1-703-988-7106
Skype: ustraveldocs-Bulgaria
 
Операторите от кол центъра предоставят информация на английски и на български език.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Гражданите на България имат нужда от виза, за да влязат в САЩ.

Неимигрантските визи са за хора с постоянно жителство извън САЩ, които желаят да посетят САЩ за временно пребиваване с цел туризъм, лечение, бизнес, временна работа или образование.

Според законите на САЩ хората, кандидатстващи за неимигрантски визи, представят доказателства, че не възнамеряват да имигрират в САЩ. Служителите в консулските отдели и посолствата преценяват дали съответният човек попада в тази категория според индивидуалните му данни в зависимост от всеки отделен случай.

Тъй като различните хора имат различна ситуация, на лица, кандидатстващи за един и същи вид виза, могат да бъдат задавани различни въпроси и от тях да се изисква представянето на различни документи. Служителите на Консулския отдел могат да поискат допълнителна информация или документи в зависимост от  преценката си за положението на кандидатстващия. Нашият уебсайт съдържа необходимата информация за видовете неемигрантски визи и процедурите за кандидатстване.

Няколко категории хора могат да кандидатстват за имигрантски визи. Определени лица могат да кандидатстват самостоятелно. За други постъпките за виза трябва да бъдат направени от роднина или потенциален работодател. На този уебсайт можете да намерите допълнителна информация за видовете визи и процедурите за кандидатстване.

Моля да обърнете внимание, че кандидатстващите не могат да влязат с придружител в чакалнята на Консулския отдел. Това се отнася до американски граждани, съпруги /съпрузи/, адвокати, спонсори, приятели и членове на семейството. Поради това евентуалната информация, която тези лица искат да представят, трябва да бъде включена в материалите за кандидатстване или дадена на кандидатстващия, за да я представи на служителя на Консулския отдел по време на интервюто. Благодарим за проявеното разбиране.