Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Информация за неимигрантски визи
 

Консулският отдел на Посолството на САЩ в София, България, приема молби за неимигрантски визи. Не е необходимо да сте постоянно пребиваващ в България гражданин, за да кандидатствате в София. Възможно е обаче консулските служители да не ви издадат виза, ако не могат да оценят доказателствата, които представяте, или ако не можете да докажете намерението си да се върнете в страната на постоянно местоживеене.

Различните видове неимигрантски визи са валидни за влизане в САЩ само за целта, за която са били издадени първоначално. Например, студентската виза не може да бъде използвана за влизане с цел посещение, както и притежателят на туристическа виза не може да влезе в САЩ, за да учи. 

Издаването на неимигрантска виза не е гаранция, че притежателят й ще бъде допуснат в САЩ. Той подлежи на инспекция на пункта на влизане от американските имигрантски власти, които имат правото да откажат достъп. Поради тази причина притежателят на виза трябва да носи със себе си документите, които са били предоставени на консулските служители при издаване на визата, за евентуалното им представяне на имигрантските служители.

Моля, имайте предвид, че валидността на визата се отнася само до периода, през който тя може да бъде използвана за влизане в САЩ. Тя не определя времето, което чужденецът може да прекара в САЩ. Периодът на законно пребиваване в САЩ се определя от имигрантските власти при влизане в страната. Пребиваването в САЩ след изтичане на определения срок е нарушение на закона и може да доведе до депортация. То може също да доведе до отказ за издаване на виза в бъдеще.

Чужденците, които посещават САЩ временно, нямат право да работят по време на престоя си. Започването на работа без разрешение е нарушение на закона, което може да доведе до депортация. То може също да доведе до отказ за издаване на виза в бъдеще.