Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Как да кандидатствам за виза?

Указания за попълване на формуляр DS-160

Статуята на свободата

Статуята на свободата

Считано от 1 април 2010 г. всички кандидати за неимигрантски визи, подаващи молбите си в София, трябва да използват електронния формуляр DS-160. Същият трябва да бъде попълнен само онлайн и на английски език. Той е задължителен за ВСИЧКИ кандидати, които записват интервю чрез онлайн системата за записване, както и за тези, които отговарят на изискванията за кандидатстване чрез системата ‘Drop Box’.

Новият електронен формуляр DS-160 за кандидатстване за неимигрантска виза е напълно интегрирана онлайн форма, който комбинира вече познатите формуляри DS-156, DS-157 и DS-158 (където е необходимо). Веднъж попълнен, формуляр DS-160 ще бъде изпратен електронно чрез интернет na Държавния департамент. Консулите използват въведената в DS 160 информация, за да обработят молбата за виза и след лично интервю да определят дали кандидатът отговаря на условията за издаване на неимигрантска виза.

ВАЖНО: Кандидатите трябва да отговорят на всички въпроси във формуляр  DS-160. Те трябва да обърнат специално внимание на адреса и телефоните за връзка. Попълването на служебен телефон е задължително, ако кандидатът работи.

По време на попълване и изпращане на DS-160, кандидатите ще получат инструкции за отпечатване на страницата за потвърждение, която съдържа кратка биографична информация и баркод с номер за потвърждение. В деня на интервюто кандидатите трябва да носят със себе си страницата за потвърждение, заедно с валиден паспорт, бележка за платена такса за кандидатстване от Първа инвестиционна банка, 1 (един) брой снимка 5x5 см. и документи в подкрепа на молбата за виза (ако желаете да представите такива).

По-долу можете да проследите основните стъпки, които трябва да следвате при попълване на фомуляра за кандидатстване:

Стъпка 1: Кликнете върху линка на DS-160, за да отворите формуляра за кандидатстване и да започнете неговото попълване. Преди да започнете процедурата, трябва да проверите дали техническите параметри на вашия компютър и интернет връзката отговарят на изискванията, след което можете да натиснете: ‘Start Application’ (Начало на формуляра) или бутон за начало.  Запаметявайте (Save) често работата си, за да избегнете загубата на информация, което би довело до повторно стартиране на процеса.

ЗАБЕЛЕЖКА: Срещу всяка част, вдясно, има бутони за помощ (‘Help navigation buttons)’, даващи подробно описание на това какво се изисква да бъде вписано в зададените полета.

Стъпка 2: Getting Started (Начало) – Първо кликнете върху падащото меню, за да посочите консулството, където ще кандидатствате (Sofia, Bulgaria). Ако пропуснете този етап, то системата няма да ви позволи да продължите по-нататък и ще отбележи липсващата информация с червена стрелка.

Стъпка 3: Преди попълване на формуляра можете да изберете една от следните възможности: ‘Test your photo’ (Тест на снимката), ‘Start a New application’ (Начало на нов формуляр), или ‘Upload a saved one’ (Зареждане на запазен формуляр).  Препоръчваме ви да подготвите предварително паспорта, предишни визи, информация или документи, свързани с пътуването и след това да започнете попълването на формуляра. Формулярът за кандидатстване е много подробен и ще имате нужда от тази информация.

Стъпка 4: Лична информация – изпишете имената както са в паспорта, с който ще кандидатствате, като в първото поле посочите фамилното си име, след това собствено и бащино име на втория ред. Много важно е да попълните полето с други имена, които сте използвали преди (например промяна на имена по религиозна причина, моминско име – за жените, сменили фамилията си след брака и др.).

Стъпка 5: Цел на пътуването и тип виза. Ако показаните в падащото меню предложения не съвпадат с целта на вашето пътуване, то изберете ‘Other’ (Други) и конкретизирайте. В случай че кандидатствате за 2 визи, тогава трябва да изберете ‘Add Another’ (Добавете още една) и да повторите същите стъпки, както по-горе. Обикновено след текста, описващ целта на пътуването, следва типът виза в скоби (например: ‘Туризъм/Лично пътуване (B2)/‘Tourism/Personal travel visitor (B2)). Ако не сте сигурни за типа виза, за който кандидатствате, можете да направите справка с нашия интернет сайт: ‘Видове визи’ или да се обадите в Консулски отдел на телефон 02 9375100 всеки работен ден между 14:00 и 17:00 ч.

Стъпка 6: Качване на снимка – Новият формуляр DS-160 изисква снимката да бъде качена онлайн.  За целта е необходимо да разполагате със снимка в електронен .jpeg формат, за да можете да я разгледате и качите. Възможно е снимката да не бъде качена поради това, че не сте успели да се справите успешно или качеството й не отговаря на изискванията. Моля, на интервюто носете хартиено копие на снимката.

Стъпка 7:  Електронен подпис, подписване на формуляра – необходимо е да попълнете отново номера на паспорта и да изпишете кода на екрана, след което да изберете бутона ‘Sign and submit button’ (Подпишете и изпратете). С това формулярът се счита за подписан, дори и ако друг го попълва от ваше име.

Стъпка 8: Потвърждение – Последна стъпка от попълване на формуляр DS-160 е листът за потвърждение. Той включва кратка биографична информация и баркод. Отпечатването на този лист е задължително. Същият трябва да бъде представен в деня на интервюто заедно с бележката за платена такса, валиден паспорт, 1 (една) снимка 5x5 см и съпътствщи документи (ако има такива).

При попълване на формуляра трябва често да запомняте документа, като натискате бутона ‘Save’, а накрая да го запазите на твърдия диск. Попълнете всички необходими полета изцяло и точно. Значителни грешки или липсваща информация могат да доведат до отхвърляне на вашата кандидатура по време на интервюто, или да бъдете помолени да попълните нов DS-160. В случай, че не работите по формуляра в продължение на 20 минути, работната сесия ще изтече и всички въведени данни ще бъдат изгубени, АКО не запазите копие на твърдия диск. След като изпратите формуляра за кандидатстване, можете да изпратите копие от страницата за потвържение и чрез електронната поща.

Процес на запазване (‘Save’) – избирате бутона ‘Save’ в долния край на екрана, след което имате възможност да изберете опцията ‘Save Application to File’(Запазване на формуляра като файл) (средния бутон на страницата), с цел да можете да използвате информацията по-късно. Ако вече сте запазили информацията, ще се появи надпис: C:\name of the file.dat already exists (указващ, че файлът вече съществува). Do you want to replace – Yes/No? (Искате ли да го замените Да/Не?) – трябва да изберете ‘Yes’ (Да), така информацията ще бъде заменена и ако времевата сесия е изтекла, или ако решите да излезете от формуляра, ще имате възможност да използвате последната съхранената версия на формуляра.

Това, което трябва да знаете при изтегляне на вече запазен формуляр, ако времевата сесия е изтекла или сте излезли от формуляра, е: точното местонахождение на файла (Path of the File) (мястото където е съхранен), точното фамилно име (Exact Surname), което сте въвели (то трябва да съвпада с името по паспорт), и годината на раждане (Year of Birth).

За да отворите вече запазен формуляр, трябва да отидете на ‘Getting Started’ (Начало) (начална страница: https://ceac.state.gov/genniv/); 

  • Step 1: Select location (Избор на местонахождение);след това 
  • Step 2, Option B ‘Upload a previous Application’ (Зареждане на съществуващ формуляр). 

Натиснете бутона ‘Browse’ и изберете файл с разширение .dat от мястото, на което сте го запазили.

Попълнете тайния въпрос ‘първите 5 букви от фамилното име’(security questions ‘First 5 letters of Surname’) и ‘годината на раждане’ (‘Year of birth’), след което ‘Заредете данните’(‘Upload Data’) и формулярът ще бъде зареден отначало.

За да стигнете до страницата, която сте запазили най-накрая, трябва да натиснете бутона ‘Next’ (бутона долу вдясно).

ЗАБЕЛЕЖКА:  Можете да достигнете до запазения формуляр САМО чрез линка на DS-160 (https://ceac.state.gov/genniv/). Двойно кликване върху .dat файла няма да доведе до успешно отваряне и няма да можете да изтеглите информацията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако в деня на интервюто няма попълнен онлайн формуляр за кандидата, ако формулярът е непълен и неверен, или кандидатът се яви без лист за потвърждение, същият ще бъде помолен да си пренасрочи интервюто и да попълни нов DS-160.

Всички кандидати за неимигрантски визи трябва да подадат новия онлайн формуляр DS-160 за кандидатстване чрез интернет поне два работни дни преди интервюто им за виза.

За повече информация можете да посетите и страницата „Често задавани въпроси”.

Изтеглете безплатно

  • Адоби Ридър лого
    Адоби Ридър

    За да прочетете файловете в PDF формат, изтеглете безплатно Adobe Reader, ползвайки посочената връзка по-горе.