Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Най-често задавани въпроси относно неимигрантските визи
 

1. Необходимо ли е документите да бъдат преведени, или трябва да се представят оригиналите?
Не е необходимо документите да бъдат преведени или нотариално заверени, за да кандидатствате за неимигрантска виза. Кандидатите могат да представят четливи фотокопия по време на интервюто, макар че консулските служители могат да поискат да видят оригиналите, ако това е необходимо за вземането на решение.

2. Възнамерявам да пътувам за САЩ заедно с децата си. Необходимо ли е те също да се явят на интервю?
Всички кандидати за визи на възраст над четиринадесет години трябва да се явят на интервю. Всички кандидати на възраст под 18 години трябва да бъдат придружени поне от единия от родителите, независимо дали те пътуват с детето или не.

3. Има ли специални изисквания за кандидатите на възраст под 18 години?
Всички кандидати на възраст под 18 години, които пътуват без да бъдат придружавани от двамата си родители, трябва да изпълнят някои изисквания.

4. Ако визата ми бъде одобрена, кога ще бъде готова?
Консулството прави всичко възможно визите да бъдат приготвени в рамките на 1-2 работни дни и изпратени към центровете на TNT.  TNT доставят документите в рамките на 1-2 дни за района на София и 2-4 дни за офисите извън София. Увеличените мерки за сигурност  могат да доведат до известно забавяне на процедурата. Моля, имайте предвид, че определен малък процент от молбите за визи трябва да минат през специални административни процедури. В повечето случаи тези молби се обработват в рамките на около 30 дни. Периодът за обработка на документите при тези административни процедури зависи изцяло от конкретните особености на всеки един случай.

Одобрените визи на кандидати, които са имали временен отказ въз основа на чл.221(g) също ще бъдат доставени с куриерска фирма TNT.

5. Може ли някой друг да получи паспорта ми вместо мен?
Друго лице може да получи обратно  Вашите документи, САМО АКО представи следното:

 • Собствен, оригинален, официален документ за самоличност със снимка
 • Фотокопие на Ваш официален документ за самоличност със снимка
 • Пълномощно, подписано от Вас, за упълномощаване на Вашия представител, който да вземе обратно паспорта Ви. Пълномощното трябва да съдържа следната информация:
 1. Пълното име на представителя, както е  изписано в  документа за самоличност
 2. Вашето име


Ако кандидатът е под 16-годишна възраст са необходими следните документи:

 • Оригинално, подписано пълномощно от един от родителите на кандидата;
 • Ясно фотокопие на официален документ за самоличност със снимка , принадлежащ на родителя, подписал пълномощното на кандидата;
 • Собствен, оригинален,  документ за самоличност със снимка на представителя.
  Забележка: В случай на група/семейство, може да бъде приемано едно пълномощно, съдържащо необходимата информация за всеки от кандидатите.

6. Каква е валидността на визата? Колко дълго мога да остана в САЩ?
Валидността на визата е различна за различните видове неимигрантски визи. Важно е да знаете, че датата на изтичане на визата определя периода от време, в който притежателят на визата може да я използва за влизане в САЩ. Моля, имайте предвид, че продължителността на престоя в САЩ се определя от имигрантските служители при влизане в страната. Например, виза с валидност една година може да бъде използвана за влизане в САЩ в рамките на една година, но НЕ дава на притежателя правото да остане в САЩ една година. Този въпрос се решава на пункта на влизане в САЩ.

7. Какви са изискванията за поканите?
Предоставянето на покана е по желание и няма специални изисквания за техния формат и съдържание. Не е необходимо поканите да бъдат нотариално заверени. Все пак е препоръчително те да съдържат следната информация: Име на канещото лице, име на кандидата, връзка между тях, продължителност на планирания престой, кой ще осигури финансово пътуването до САЩ. Препоръчитерно е също да представите доказателства за статута на канещата страна в САЩ (например фотокопие от паспорт или зелена карта). Необходимо е да се представи и доказателство за статута на всички преки роднини на кандидата (дори ако поканата е от непряк роднина).

8. Трябва ли поканите да се изпращат директно в Консулството?
Не. За да сте сигурни, че поканата ще бъде разгледана по време на интервюто, тя трябва да бъде изпратена директно на кандидата за виза, а не в Консулството. Така ще се избегне риска от изгубване на поканата.

9. Каква е таксата за визата?
Типът виза, за който кандидатствате, определя размера на таксата. Таксата за кандидатстване за най-често срещаните видове неимигрантски визи е 160 долара. Това включва туристически, бизнес, студентски визи и визи по обменни програми. Повечето базирани върху петиция визи, като например работните и религиозни визи, струват 190 долара. K-визите струват 240 долара, а размерът на таксата за Е-визите е 270 долара. Допълнителните такси при издаване на виза (reciprocity fees), когато се налагат такива, варират в зависимост от типа виза и националността на кандидата. Към момента няма допълнителни такси за издаване на визи за български граждани. Допълнителните такси за някои  граждани на други държави зависят от двустранните споразумения между САЩ и съответната страна.

10. Ако визата бъде отказана, мога ли да получа обратно парите си?
Не. Таксата за обработка на документите не се възстановява в случай на отказ на визата. Таксата не може да се използва за кандидатстване на друг кандидат за виза.

11. Какво става, ако визата бъде отказана? Постоянен ли е отказът по член 214(б) от Закона за имиграция и натурализация?
Според член 214(б) от Закона за имиграция и натурализация на САЩ консулските служители смятат всеки кандидат за неимигрантска виза за потенциален имигрант, освен ако кандидатът не ги убеди в намерението си да се завърне в страната на постоянното си местоживеене след временно пребиваване в САЩ. При вземане на решението си консулските служители взимат под внимание редица фактори, включително и социалната и икономическа обстановка в страната и последните миграционни процеси. Поради това, доказателството, че определен кандидат е квалифициран да получи виза, не е само въпрос на представяне на определен комплект документи. Отказът за издаване на виза не е постоянен, освен ако консулският служител не Ви уведоми за обратното. Възможно е да кандидатствате отново, ако искате да предоставите нови или допълнителни документи. Прочетете въпрос 13 по-долу за инструкции относно повторното кандидатстване. Предоставянето на допълнителни документи или доказателства не гарантира, че визата ще бъде издадена.

12. Колко пъти мога да кандидатствам за виза?
Консулството на САЩ не препоръчва повторно кандидатстване след отказ, освен в случаите, когато кандидатите могат да демонстрират съществена промяна в социалното си или икономическо положение и във връзките си с България.

13. Кога мога да кандидатствам отново, ако имам отказ?
Освен в случаите на настъпили сериозни промени в социално-икономическа ситуация на кандидата, не препоръчваме повторно кандидатстване за виза преди изтичане на една година от отказа.

14. Консулският служител дори не погледна документите ми преди да ми откаже визата. Защо?
Допълнителните документи би трябвало да ПОДКРЕПЯТ информацията, предоставена във формулярите или по време на интервюто. Интервюиращият служител ще прибегне до тях, когато тази информация е под въпрос. Ако информацията, предоставена във формулярите и в отговор на въпросите на интервюиращия, е ясна, обикновено няма нужда да се разглеждат документите в подкрепа на молбата за виза. Въпреки това е важно да ги носите по време на интервюто и да ги предадете заедно с останалите документи, за да може да бъдат взети под внимание.

15. Паспортът ми е изтекъл, но в него имам валидна виза. Мога ли да прехвърля визата в новия си паспорт?
Не, не можете да прехвърлите визата, но можете да пътувате с двата паспорта - новия валиден паспорт и изтеклия паспорт с визата в него.

16. Паспортът ми е изгубен/ откраднат, но в него имам валидна виза. Мога ли да прехвърля визата в новия си паспорт?
Не, не можете да прехвърлите визата. Необходимо е да кандидатствате изцяло за нова виза (заплаща се нова такса за обработка на молбата за виза). Протоколът за откраднатия/ изгубения паспорт трябва да се представи в деня на интервюто. Желателно е копие от протокола да се изпрати веднага след инцидента по факса до Консулския отдел на: 359-2 937-5209.

17. Формуляр I-94 е все още в мен. Как да постъпя?
Ако сте се завърнали у дома с Вашия формуляр за регистриране на датата на заминаването I-94 (бял) или формуляр I-94W (зелен) в паспорта си, е възможно Вашето заминаване да не е регистрирано правилно. Ако сте отпътували с търговски въздушен превозвач или с превозвач по море (авиокомпания или круизен кораб), заминаването Ви от САЩ може да бъде независимо проверено и не е необходимо да се предприемат по-нататъшни действия, въпреки че запазването на Вашата изходяща (от САЩ) бордова карта може да Ви помогне за улесняване на завръщането Ви следващия път, когато пътувате за Съединените щати.

Ако сте напуснали САЩ по суша, с частен плавателен съд или с частен самолет, Вие трябва да предприемете съответните действия по актуализация на Вашата информация.

Необходимо е да попълните гърба на картончето, като отбележите летището, от което сте напуснали САЩ, датата на заминаване и детайли относно авиокомпанията и полета. Трябва да изпратите формуляри I-94 или I-94W, заедно с доказателства за напускане пределите на САЩ и разяснително писмо на следния пощенски адрес:

DHS - CBP SBU
1084 South Laurel Road
London, KY 40744
USA


Не изпращайте формуляри I-94 или I-94W до посолството на САЩ. Това ще доведе до забавяне на актуализацията на вашата информация.

Доказателства за напускане пределите на САЩ могат да бъдат:

 • Оригинал на бордната карта, с която сте напуснали САЩ;
 • Входни или изходни печати във Вашия паспорт, показващи преминаване през друга държава след напускане пределите на САЩ (моля, копирайте всички страници на паспорта, които не са изцяло празни, като включите и страницата с биографичните данни и снимката);
 • Документи за получаване на заплата или ваучери от Вашия работодател, удостоверяващи факта, че работите в друга държава и сте напуснали САЩ;
 • Документи за банкови преводи, извършени във Вашата държава, доказващи факта, че сте извън САЩ;
 • Документи, свързани с училищна активност, доказваши факта, че сте извън САЩ;
 • Бележки за транзакции по кредитни карти със заличен номер на кредитната карта, за извършени от Вас покупки, които сте направили след напускане пределите на САЩ


Моля, изпратете четливи копия или оригинали, ако това е възможно. Ако изпртаите оригинални документи, моля запазете копия за Вас. Оригиналите няма да Ви бъдат върнати обратно. Изпращането на обяснително писмо също ще помогне на CBP (Customs and Border Protection) за решаването на Вашия случай. 

За повече информация:


18. Мога ли да кандидатствам за американска виза в София, ако съм български гражданин и понастоящем живея и/или работя в друга държава?
Да. Всеки, който се намира физически в България, може да кандидатства за виза в Посолството. Все пак, трябва да имате предвид, че консулът, който провежда интервюто, не е запознат с местните условия в другите държави, поради което ще Ви е по-трудно да докажете квалификацията си за виза тук, отколкото ако кандидатствате в държавата, в която живеете. Ако пребивавате в друга държава, препоръчваме  да кандидатствате в Посолството или Консулската служба в тази държава. Подробен списък можете да намерите  на сайта на Държавния департамент (посолства, консулства и дипломатически мисии). Дори ако кандидатът отговаря на условията за виза, може да има забавяне при обработката й, което да варира от няколко дни до няколко месеца. Ето защо, трябва да вземете под внимание, дали ще присъствате в България достатъчно дълго време до приключване на процеса по обработка на визата.

19.  Служителят на летището подпечата I-94 картончето ми за период от 6 месеца. Това означава ли, че мога да остана за период от 6 месеца?
Ако служителят на Митническа и гранична защита Ви разреши 6-месечен престой, това означава, че можете да пребивавате легално в САЩ за 6 месеца.  Въпреки това, съществената промяна в плановете за пътуване, спрямо момента на издаване на виза може да Ви създаде проблем по-късно. Например, ако по време на интервюто в Посолството заявите, че възнамерявате да останете 2 седмици, а изведнъж решите да останете 6 месеца,  това може да повдигне въпроса за истинската цел на пътуването Ви до САЩ, и съответно  за връзките Ви с България.  Много хора биха изпитали затруднение да се издържат без работа за толкова дълъг период от време, а дейността Ви по време на престоя ще бъде поставена под въпрос. Ако се установи, че по време на интервюто сте представили неточно истинските мотиви за пътуването си, Вашата виза може да бъде отменена впоследствие. Наясно сме, че плановте Ви за пътуване могат да се променят в резултат на независещи от Вас обстоятелства, но преди всичко е във Ваш интерес да бъдете възможно най-искрени, когато кандидатствате за виза в Посолството. В допълнение, ако редовно пребивавате в Съединените щати като турист за повече от 6 месеца за период от 12 месеца, би могло да се предположи, че живеете в Съединените щати и следователно вече не отговаряте на изискванията за туристическа виза.