Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
За контакт

Телефони и адреси за връзка с Консулския отдел

Ул. "Козяк" № 16, кв. "Лозенец", 1408 София

УСЛУГИ ЗА АМEРИКАНСКИ ГРАЖДАНИ:

Телефон: +359 (2) 937 5100 (9:00 ч. -12:00 ч. всеки работен ден)
Факс: +359 (2) 937-5209
Електронна поща: acs_sofia@state.gov

Пощенски адрес от САЩ:
Consular Section, Attn: ACS Unit
Department of State
5740 Sofia Place
Washington, DC 20521-5740

Пощенски адрес извън САЩ:
Консулството на САЩ - Отдел ACS
Ул. Козяк № 16
1408 София
България

ИМИГРАНТСКИ ВИЗИ (за постоянно пребиваване в САЩ):

Телефон: +359 (2) 937-5444 - от 9 до 12 ч.
Факс: +359 (2) 937-5122

Електронна поща: iv_sofia@state.gov

Пощенски адрес от САЩ:
Consular Section, Attn: Immigrant Visa Unit
Department of State
5740 Sofia Place
Washington, DC 20521-5740

Пощенски адрес извън САЩ:
Консулството на САЩ - Отдел имигрантски визи
Ул. Козяк № 16
1408 София
България

НЕИМИГРАНТСКИ ВИЗИ (за временен престой в САЩ):

Информация за неимигрантски визи:
Телефон: +359 (2) 937-5100 от 14:00 до 17:00 ч.
Факс: +359 (2) 937-5209
Електронна поща: niv_sofia@state.gov

Информация за интервюта:
Факс: +359 (2) 937-5209
Електронна поща: nivappt_sofia@state.gov
Интернет: записване за интервюта за неимигрантски визи

Пощенски адрес:
Консулството на САЩ - Отдел неимигрантски визи
Ул. Козяк № 16
1408 София
България

ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИЗОВИ И ДОКУМЕНТНИ ИЗМАМИ

Телефон: +359 (2) 937-5100
Факс: +359 (2) 937-5209
Електронна поща: afu@usconsulate.bg

Пощенски адрес от САЩ:
Consular Section
Attn: Fraud Prevention Unit
5740 Sofia Pl.- Dept of State
Washington, DC 20521-5740

Пощенски адрес извън САЩ:
Консулството на САЩ - Отдел F.P.U.
Ул. Козяк № 16
1408 София
България